Zaterdag 04 januari 2014 0 reacties

Resultaten week 1 2014

Wat een fantastisch begin van het nieuwe jaar! Een mooie week waarin weer uitstekend is getrade door de best presterende traders die wij in onze portfolio hebben.

Zoals u weet van de tradingresultaten van vorige week hebben we een trader in onze portfolio die veel en dankbaar gebruik maakt van stop-loss. Daardoor worden de overzichten met resultaten veel te groot om te plaatsen, dus in het vervolg zullen we volstaan met enkel het weekoverzicht, zoals te zien in de onderstaande afbeelding:

Social Trading resultaten week 1 2014

Op het volledige vermogen in ons account is over de eerste week van 2014 een rendement behaald van 1,77%, maar wanneer we kijken naar zuiver en alleen de geïnvesteerde bedragen komen we op een rendement van 4,45%!

Wederom weer een mooie week waar we met veel plezier naar terug kunnen kijken en waarmee we vol goede moed de komende week in kunnen.


Social Trading
Social Trading bij eToro

Reageren

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. CFDs zijn gebruikte producten. De handel in CFDs voor deviezen, grondstoffen, financiële indexen en andere onderliggende instrumenten brengt een hoge mate van risico met zich mee. U kunt door de handel uw gehele belegging verliezen. CFDs zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. Beleg geen geld dat u niet kunt missen. We adviseren u om, voor u besluit om te gaan handelen, te informeren naar alle risico's die gerelateerd zijn aan de handel in CFDs en om advies te vragen aan een onafhankelijke en beëdigde financiële adviseur. We zijn onder geen enkel beding aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of enige schade, hetzij gedeeltelijk of geheel, voortkomend uit of met betrekking tot enige transacties in CFDs of voor (b) enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of voor enige gevolgschade, van welke aard dan ook. Handel door de handelspraktijken van andere handelaren te volgen en/of te kopiëren of te repliceren brengt een hogere mate van risico’s met zich mee, zelfs wanneer u de best presterende handelaren volgt en/of kopieert of repliceert. Voorbeelden van deze risico's zijn het volgen van handelsbesluiten van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaren en het totale risico dat kleeft aan de handel in CFDs en aan het kopiëren van handelspraktijken van handelaren met andere einddoelen, intenties of financiële statussen dan u.

© 2013-2019 Social Trading

Back to top