Zondag 12 januari 2014 0 reacties

Resultaten week 2 2014

Wat hebben we weer een fantastische week achter de rug! Met werkelijk uitstekende resultaten behaald door de traders in onze portfolio kunnen we terugkijken op een rendabele week waarbij het totale vermogen in ons account is toegenomen met wel 4,17%!

Social Trading resultaten week 2 2014

Wanneer we kijken naar het rendement op enkel de geïnvesteerde bedragen dan hebben we daarop een gemiddeld rendement behaald van 10,58%! Niet verkeerd, zeker niet als je bedenkt dat het traden geheel automatisch is gegaan door het kopiëren van de beste traders!


Social Trading
Social Trading bij eToro

Reageren

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. CFDs zijn gebruikte producten. De handel in CFDs voor deviezen, grondstoffen, financiële indexen en andere onderliggende instrumenten brengt een hoge mate van risico met zich mee. U kunt door de handel uw gehele belegging verliezen. CFDs zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. Beleg geen geld dat u niet kunt missen. We adviseren u om, voor u besluit om te gaan handelen, te informeren naar alle risico's die gerelateerd zijn aan de handel in CFDs en om advies te vragen aan een onafhankelijke en beëdigde financiële adviseur. We zijn onder geen enkel beding aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of enige schade, hetzij gedeeltelijk of geheel, voortkomend uit of met betrekking tot enige transacties in CFDs of voor (b) enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of voor enige gevolgschade, van welke aard dan ook. Handel door de handelspraktijken van andere handelaren te volgen en/of te kopiëren of te repliceren brengt een hogere mate van risico’s met zich mee, zelfs wanneer u de best presterende handelaren volgt en/of kopieert of repliceert. Voorbeelden van deze risico's zijn het volgen van handelsbesluiten van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaren en het totale risico dat kleeft aan de handel in CFDs en aan het kopiëren van handelspraktijken van handelaren met andere einddoelen, intenties of financiële statussen dan u.

© 2013-2021 Social Trading

Back to top