Maandag 20 januari 2014 1 reactie

Resultaten week 3 2014

Week 3 kunnen we echt een fantastische week noemen met nog geweldigere resultaten! Het is werkelijk een uitmuntende week geweest waar we met heel veel plezier op terug kunnen kijken.

Social trading resultaten week 3 2014

Zoals te zien is ons totale account saldo 3% gegroeid en dat in één week! Kijkend naar zuiver de geïnvesteerde bedragen dan is daar 12,34% rendement op behaald. Dit geeft wederom veel goede moed voor alle weken die nog gaan komen. We kijken vol vertrouwen uit naar de rest van 2014 en de komende week!


Social Trading

Reacties

  • Ali W. 2 days ago

    Ik kopieer jullie nu al een aantal weken en het gaat inderdaad erg goed!! Dankjewel voor deze website want ik had nog niet eerder van social trading gehoord.

Social Trading bij eToro

Reageren

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. CFDs zijn gebruikte producten. De handel in CFDs voor deviezen, grondstoffen, financiële indexen en andere onderliggende instrumenten brengt een hoge mate van risico met zich mee. U kunt door de handel uw gehele belegging verliezen. CFDs zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. Beleg geen geld dat u niet kunt missen. We adviseren u om, voor u besluit om te gaan handelen, te informeren naar alle risico's die gerelateerd zijn aan de handel in CFDs en om advies te vragen aan een onafhankelijke en beëdigde financiële adviseur. We zijn onder geen enkel beding aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of enige schade, hetzij gedeeltelijk of geheel, voortkomend uit of met betrekking tot enige transacties in CFDs of voor (b) enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of voor enige gevolgschade, van welke aard dan ook. Handel door de handelspraktijken van andere handelaren te volgen en/of te kopiëren of te repliceren brengt een hogere mate van risico’s met zich mee, zelfs wanneer u de best presterende handelaren volgt en/of kopieert of repliceert. Voorbeelden van deze risico's zijn het volgen van handelsbesluiten van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaren en het totale risico dat kleeft aan de handel in CFDs en aan het kopiëren van handelspraktijken van handelaren met andere einddoelen, intenties of financiële statussen dan u.

© 2013-2021 Social Trading

Back to top