Dinsdag 03 december 2013 0 reacties

Resultaten week 48 2013

In week 48 van 2013 hebben we weer prachtige resultaten behaald met het verhandelen van opties op de valutaparen! Het was een enigszins rustige week waarbij niet al teveel posities werden geopend en gesloten maar dat geeft niet want het resultaat mag er zijn, zoals te zien in de onderstaande schermafbeelding:

Social Trading resultaten week 48 2013

Met een gemiddeld rendement van 13,84% kunnen we dus terugkijken op een prima week waarin weer vele dollars zijn verdiend.

Wil je ook geld verdienen? Maak dan gratis een account aan bij ons aanbevolen online trading platform en begin vandaag nog met geld verdienen!


Social Trading
Social Trading bij eToro

Reageren

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. CFDs zijn gebruikte producten. De handel in CFDs voor deviezen, grondstoffen, financiële indexen en andere onderliggende instrumenten brengt een hoge mate van risico met zich mee. U kunt door de handel uw gehele belegging verliezen. CFDs zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. Beleg geen geld dat u niet kunt missen. We adviseren u om, voor u besluit om te gaan handelen, te informeren naar alle risico's die gerelateerd zijn aan de handel in CFDs en om advies te vragen aan een onafhankelijke en beëdigde financiële adviseur. We zijn onder geen enkel beding aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of enige schade, hetzij gedeeltelijk of geheel, voortkomend uit of met betrekking tot enige transacties in CFDs of voor (b) enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of voor enige gevolgschade, van welke aard dan ook. Handel door de handelspraktijken van andere handelaren te volgen en/of te kopiëren of te repliceren brengt een hogere mate van risico’s met zich mee, zelfs wanneer u de best presterende handelaren volgt en/of kopieert of repliceert. Voorbeelden van deze risico's zijn het volgen van handelsbesluiten van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaren en het totale risico dat kleeft aan de handel in CFDs en aan het kopiëren van handelspraktijken van handelaren met andere einddoelen, intenties of financiële statussen dan u.

© 2013-2019 Social Trading

Back to top