Zaterdag 07 december 2013 0 reacties

Resultaten week 49 2013

Met een groot aantal geopende en met winst afgesloten posities is week 49 van 2013 voor Social Trading wederom een prachtige week geweest met uitstekende resultaten. Vooral met de NZD/USD en EUR/USD zijn mooie winsten behaald zoals te zien in de onderstaande afbeelding:

 Social Trading resultaten week 49 2013

Aan het eind van de week hebben we wel 2 verliezende posities te pakken, maar dat geeft natuurlijk niet, want verliezende posities horen er nu eenmaal bij en is er toch weer een prachtig gemiddeld rendement van 6,05% gehaald!


Social Trading
Social Trading bij eToro

Reageren

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. CFDs zijn gebruikte producten. De handel in CFDs voor deviezen, grondstoffen, financiële indexen en andere onderliggende instrumenten brengt een hoge mate van risico met zich mee. U kunt door de handel uw gehele belegging verliezen. CFDs zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. Beleg geen geld dat u niet kunt missen. We adviseren u om, voor u besluit om te gaan handelen, te informeren naar alle risico's die gerelateerd zijn aan de handel in CFDs en om advies te vragen aan een onafhankelijke en beëdigde financiële adviseur. We zijn onder geen enkel beding aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of enige schade, hetzij gedeeltelijk of geheel, voortkomend uit of met betrekking tot enige transacties in CFDs of voor (b) enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of voor enige gevolgschade, van welke aard dan ook. Handel door de handelspraktijken van andere handelaren te volgen en/of te kopiëren of te repliceren brengt een hogere mate van risico’s met zich mee, zelfs wanneer u de best presterende handelaren volgt en/of kopieert of repliceert. Voorbeelden van deze risico's zijn het volgen van handelsbesluiten van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaren en het totale risico dat kleeft aan de handel in CFDs en aan het kopiëren van handelspraktijken van handelaren met andere einddoelen, intenties of financiële statussen dan u.

© 2013-2019 Social Trading

Back to top