Vrijdag 03 januari 2014 0 reacties

Resultaten week 52 2013

Week 52 is weer een mooie week geweest, Desondanks zijn 8 van de 15 gesloten posities met verlies afgesloten. Zoals je bekend zou moeten zijn is het verliezen van posities natuurlijk gewoon part-of-the-game.

Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, zijn de laatste 6 verliezende posities allemaal afgesloten door één trader die wij in onze portfolio kopiëren. Ons vermoeden is dat deze trader rond de kerstdagen niet de moeite heeft genomen of de tijd heeft gehad om zijn posities naar behoren te managen:

Social Trading resultaten week 52 2013

Onze belofte aan jou is om de Social Trading portfolio naar beste weten te managen, want ons doel is om geld te verdien, niet alleen voor onszelf, maar vooral voor jou! Onze belofte nakomend hebben wij dan ook direct actie ondernomen door het kopiëren van de desbetreffende trader te stoppen.

In plaats van deze trader zijn we een andere trader gaan kopiëren. Deze trader past uitmuntend risicobeheer toe en is erg goed in het afsluiten van vele, kleine posities, waarmee hij over het afgelopen jaar zeer consistente resultaten heeft behaald.

Dat brengt ons op de eerste 2 verliezende posities in het overzicht hierboven. Je ziet dat deze met een minimaal verlies (circa 1,02%) zijn gesloten. Dat is nou net de manier waarop je, wanneer je volgens een vaste strategie trade, gebruik maakt van stop-loss. Deze trader stopt wanneer de markt de andere kant dan verwacht op beweegt, maar wanneer de markt de juiste kant op gaat, dan pakt hij een winst die groter is dan voorgaande verliezen. Dit zal zichtbaar gaan worden in de komende weken!

Je zult in allerlei literatuur en talloze artikelen op internet over traden tegenkomen dat een goede trader ok de stop-loss gebruikt. Vrees dus niet als je van één van de traders die Social Trading kopieert veel verliezende posities ziet; als daar immers meer winnende posities tegenover staan dan kom je onder de streep op winst uit. En dat is natuurlijk precies waar het om gaat!!

 


Social Trading
Social Trading bij eToro

Reageren

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. CFDs zijn gebruikte producten. De handel in CFDs voor deviezen, grondstoffen, financiële indexen en andere onderliggende instrumenten brengt een hoge mate van risico met zich mee. U kunt door de handel uw gehele belegging verliezen. CFDs zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. Beleg geen geld dat u niet kunt missen. We adviseren u om, voor u besluit om te gaan handelen, te informeren naar alle risico's die gerelateerd zijn aan de handel in CFDs en om advies te vragen aan een onafhankelijke en beëdigde financiële adviseur. We zijn onder geen enkel beding aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of enige schade, hetzij gedeeltelijk of geheel, voortkomend uit of met betrekking tot enige transacties in CFDs of voor (b) enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of voor enige gevolgschade, van welke aard dan ook. Handel door de handelspraktijken van andere handelaren te volgen en/of te kopiëren of te repliceren brengt een hogere mate van risico’s met zich mee, zelfs wanneer u de best presterende handelaren volgt en/of kopieert of repliceert. Voorbeelden van deze risico's zijn het volgen van handelsbesluiten van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaren en het totale risico dat kleeft aan de handel in CFDs en aan het kopiëren van handelspraktijken van handelaren met andere einddoelen, intenties of financiële statussen dan u.

© 2013-2019 Social Trading

Back to top